Foretakets Rutiner - Skjema til Regnskapene AS

I forbindelse med vårt oppdrag er vi pålagt å kartlegge hver enkelts oppdragsgivers rutiner.

Skjemaet danner grunnlag for den risikovurdering Regnskapene AS er pålagt å følge etter Norsk lovgivning om regnskapsførerforetak, hvitvasking, etc.

Mye av dette er kjent for alle, men det må dokumenteres og ved en enkel innhenting via dette skjemaet.

Vennligst besvar dette slik at vi har best mulig grunnlag for å utføre vårt oppdrag iht. de lover og regler vi som Autorisert Regnskapsførerforetak er underlagt.

Vi vil for enkelte foretak kunne be om ytterligere dokumentasjon som vedlegges årsregnskap og rapportering forøvrig, for øvrige vil denne besvarelsen holde.Har kredittsalg og fakturerer selv *

Har kontantsalg *

Har salg via Nets/Stripe/Vipps/BankAccept/etc *

Har ansatte som mottar tips *

Selger tjenester basert på timeforbruk *

Selger tjenester basert på timebestilling *

Har rutiner på innhenting, håndtering og levering av kjøpsdokumentasjon *

Importerer varer og/eller tjenester og har rutiner for innhenting, håndtering og levering av innførsels dokumentasjon *

Har ansatte eller andre som gjør utlegg *

Har særavgifter *

Er underlagt bransje som er underlagt bokføringsregelverkets tilleggsbestemmelser og særlige regler (Frisør, Taxi, Servering, Bilpleie, Prosjektregnskap for Bygg og Anlegg) *

Driver konsesjonsbelagt virksomhet (taxi, Servering, Finans, etc) *

Godkjenning av bilag skjer i Regnskapssystemet (eAccounting) (Ved nei må rutine endres) *

Godkjenning av betalinger skjer ved BankID av person(er) med Signaturett eller Prokura *

Ved Aksjeselskap. Rutiner for styremøter og rapportering er etablert *

Ved Aksjeselskap. Rutiner for for håndtering av tapt egenkapital er etablert *

Rutiner for å følge opp manglende betalinger *

Skriftlig arbeidsavtale er etablert med alle ansatte. *